Privacyverklaring - Ik wil huren op Oostenburg

Deze website ikwilhurenopoostenburg.nl gebruikt functionele en analytische cookies om u een optimale bezoekerservaring te bieden.

Disclaimer

Atrium Groep besteedt een constante zorg aan de website, ondanks dat kan Atrium Groep niet instaan voor de juistheid of de volledigheid daarvan. Voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kan Atrium Groep dan ook geen aansprakelijkheid accepteren. Atrium Groep verstrekt door middel van haar websites alleen die producten en diensten welke zij zelf aanbiedt. Atrium Groep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het functioneren van deze website. Hoewel Atrium Groep alles in het werk stelt om misbruik van deze website te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld worden voor de informatie die door gebruikers via internet worden doorgegeven. Eventuele verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Atrium Groep is zéér selectief ten aanzien van de sites waarnaar zij verwijst. Atrium Groep kan dan ook niet instaan voor het wel- of niet functioneren van deze sites, noch voor de inhoud daarvan. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Atrium Groep.

Privacy

Persoonlijke gegevens van bezoekers van de website en de eventueel verstrekte gegevens worden zorgvuldig beheerd en gebruikt.

Atrium Groep houdt zich daarbij aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Op de websites van Atrium Groep worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals surf- en klikgedrag, zonder dat bezoekers zich behoeven te identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de site te optimaliseren en/of om meer gerichte informatie op de site te kunnen plaatsen.

U treft op de sites van Atrium Groep mogelijk links naar andere sites aan. Atrium Groep kan geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking van omgang van uw gegevens op deze andere sites. Lees hiervoor de privacy verklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Atrium Groep kan uw persoonsgegevens verstrekken aan geselecteerde partners van Atrium Groep wanneer u zich inschrijft voor een service of dienst.

Atrium Groep kan uw gegevens gebruiken voor marktanalyses op hoog abstractieniveau (zonder gebruik van uw persoonsgegevens).

Door u aan te melden geeft u Atrium Groep toestemming om u via e-mail op de hoogte te stellen van onze producten. U vindt altijd een hyperlink onderaan het bericht om u af te melden.

Indien u wenst dat uw verstrekte persoonsgegevens in het geheel niet meer gebruikt worden, dan kunt u uw account laten verwijderen door een e-mail te sturen.

Dit Privacy Statement van Atrium Groep kan worden aangepast. Check daarom regelmatig dit Privacy Statement.